Privacyverklaring

More Than Coaching respecteert uw privacy. In geval er door u persoonsgegevens worden meegedeeld, dan zullen deze behandeld worden overeenkomstig de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de naam GPDR).

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst of een contract. Klanten die gebruik maken van de diensten van More Than Coaching bezorgen ons de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het contract/overeenkomst.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens in opdracht van onze klanten. Dit met de volgende doelen:

  • Het versturen van diverse mailings voor informatie-uitwisseling
  • Het versturen van een kwartaalmagazine
  • Het oproepen voor deelname aan activiteiten van onze klanten
  • Het geven van schrijf- en foto-opdrachten aan freelancers
  • Het opvolgen van coaching- en leiderschapstrajecten

Wij bewaren persoonsgegevens ook niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor deze worden verwerkt.

Na het opvolgen van een contacname per e-mail worden persoonsgegevens niet langer bewaard.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens sowieso niet voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, en wij zullen deze ook nooit verkopen, verhuren of anderszins doorgeven aan externe partijen. Twee uitzonderingen op deze regel: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer daar een gerechtvaardigd belang voor is ontstaan.

U heeft altijd het recht op inzage in uw persoonsgegevens, op verbetering, beperking of verwijdering hiervan. Dit kan op eenvoudige wijze worden aangevraagd via het e-mailadres: info@morethancoaching.be. U krijgt hiervan ook de bevestiging per e-mail.